kenny-eliason-2c9ffiPlD9Q-unsplash

Kako napraviti kvalitetan brief?

Kako napraviti kvalitetan brief? Kreiranje sažete dokumentacije, odnosno brief-a za klijente je suštinski korak u procesu razvoja uspešne marketinške kampanje ili projekta. Kratak pregled je dokument koji opisuje ključne detalje projekta, uključujući ciljeve, ciljnu publiku, budžet, vremenski okvir i sve druge relevantne informacije. Dobro napisan sažetak pomaže da se osigura da su svi uključeni u […]