Kako napraviti kvalitetan brief?

Kreiranje sažete dokumentacije, odnosno brief-a za klijente je suštinski korak u procesu razvoja uspešne marketinške kampanje ili projekta. Kratak pregled je dokument koji opisuje ključne detalje projekta, uključujući ciljeve, ciljnu publiku, budžet, vremenski okvir i sve druge relevantne informacije. Dobro napisan sažetak pomaže da se osigura da su svi uključeni u projekat na istoj strani i da rade na istim ciljevima.

Evo nekoliko saveta za kreiranje briefova za klijente:

Definišite ciljeve projekta

ronnie-overgoor-EdKCckXXRCI-unsplash

Prvi korak u kreiranju brief-a je jasno definisanje ciljeva projekta. Šta je cilj kampanje ili projekta? Šta se nadate da ćete postići? Budite što konkretniji kada iznosite ciljeve. Dobro kreiran i formulisan cilj projekta će obezbediti konkretan opis efekata projekta na nivou uticaja, a takođe će obezbediti vezu između projekta, drugim rečima, cilja projekta sa sveobuhvatnim ciljevima.

Identifikujte ciljnu publiku

Ko cilja, kampanja ili projekat? Razumevanje demografije, interesovanja i ponašanja vaše ciljne publike pomoći će vam da prilagodite svoje poruke i pristup. Da biste stvorili dobre odnose sa svojom ciljnom publikom, morate razumeti njihove potrebe i šta je glavni razlog zašto vole ili će voleti vaš brend, proizvod ili uslugu.

Odredite budžet i vremenski okvir

Važno je imati jasno razumevanje budžeta i vremenskog okvira za projekat. Ovo će vam pomoći da pravilno planirate i rasporedite resurse. Budžet projekta je plan koji detaljno opisuje koliko ćete potrošiti, za šta i do kada. Kada unapred kreirate budžetski plan i koristite ga za praćenje potrošnje tokom celog projekta, možete smanjiti verovatnoću da ćete ostati bez resursa ili prekoračiti budžet – što je uobičajena pojava na mnogim radnim mestima.

kolleen-gladden-ij5_qCBpIVY-unsplash

Navedite ključne poruke i ključne indikatore učinka (KPI)

Koje ključne poruke želite da prenesete kroz kampanju ili projekat? Koje metrike ćete koristiti za merenje uspeha projekta? Jasno navođenje ovih detalja u sažetku će pomoći da se osigura da svi uključeni razumeju ciljeve i kako će se meriti uspeh. KPI vam omogućavaju da „vidite“ uspeh ili neuspeh određenih kampanja i poslovnih taktika, tako da možete stalno da se poboljšavate i gradite na tim idejama napred. Drugim rečima, KPI su tačne i nepristrasne mere uspeha.

Navedite rezultate

Koji konkretni zadaci ili rezultati se očekuju od projekta? Budite što je moguće detaljniji u skiciranju rezultata, uključujući sve rokove ili prekretnice. Isporuka je svaki jedinstveni i proverljivi proizvod, rezultat ili sposobnost da se izvrši usluga koja se mora proizvesti da bi se završio proces, faza ili projekat.

Pregledajte i revidirajte

Kada sastavite nacrt, važno je da ga pregledate i revidirate po potrebi. Razmislite o dobijanju povratnih informacija od drugih članova tima ili zainteresovanih strana kako biste bili sigurni da je sažetak jasan i tačan.

Prateći ove savete, možete kreirati sveobuhvatan i efikasan sažetak za svoje klijente koji će vam pomoći da osigurate uspeh vaše marketinške kampanje ili projekta.