Career-image-desktop
home mdeus-about-us-1

You will work in a modern work environment with:

KARIJERA

Rad u Mdeus Solution

Može li ovo biti novo poglavlje u vašoj karijeri? Mdeus svojim radom stvara prostor za razmenu ideja i iskustava u oblasti programiranja, dizajna i kreiranja sadržaja za veb. Pridružite nam se i podelite sa nama svoje dosadašnje iskustvo. Uvek smo spremni da unapredimo vaše znanje o raznim digitalnim tehnologijama i inovacijama. Mdeus je škola programiranja koja pruža dokazano iskustvo i omogućava vam da imate stalan dijalog o digitalnim strategijama i rešenjima.

Karijere

Karijere

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Night this be your new career?Through its work, Mdeus creates a space for the exchange of ideas and experiences in the field of programming, design and creation of content for the web. Join us and share with us your experience so far. We are always ready to improve your knowledge of various digital technologies and innovations. We turn the programming experience into quality web design. Mdeus is a programming school that provides a proven experience and allows you a permanent dialogue about digital strategies and solutions.

Karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, Karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, Karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, Karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, Karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, Karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere, karijere,

Radićete u modernom radnom okruženju sa:

NAŠ PROCES SELEKCIJE

Proces zapošljavanja

1.

2.

3.

4.

Intervju

Interesuje nas snaga vaše motivacije.

Test

Ispitujemo osnove na kojima je izgrađeno vaše znanje.

Konkretni zadaci

Rešavanje različitih problema u realnom vremenu.

Period probnog rada

Uverite nas da brzo rešavate probleme sa kojima ste suočeni.

KARIJERA

NAŠ PROCES ZAPOŠLJVANJA

1.

Intervju

Interesuje nas snaga vaše motivacije.

2.

Test

Ispitujemo osnove na kojima je izgrađeno vaše znanje.

3.

Konkretni zadaci

Rešavanje različitih problema u realnom vremenu.

4.

Period probnog rada

Uverite nas da brzo rešavate probleme sa kojima ste suočeni.

home mdeus-about-us-2

NAŠE PREDNOSTI

Zašto Mdeus Solutions?

KARIJERA

Otvorene pozicije

Trentuno nema otvorenih pozicija. 

 
фебруар 3, 2022
Beograd

Kod nas se razvoj softvera, izrada veb sajtova odvija preko timova koji čine projekt menadžeri, veb programeri i dizajneri. Na osnovu strateških ciljeva projekt menadžer zajedno sa svojim timovima odlučuje o konkretnim funkcionalnostima na kojima žele da rade, a programeri i dizajneri odlučuju o načinu implementacije tih rešenja i vrše izbor neophodnih tehnologija.

Tim se zatim dogovara oko načina funkcionisanja i saradnje.

Kako insistiramo na grupnom radu, važno nam je da vam novo okruženje u potpunosti odgovara. Stoga izbegavamo da se organizujemo mnoštvom pravila. Bitno nam je da voliš da komuniciraš I sarađuješ sa drugima, da preuzimaš inicijativu i imaš želju za konstantnim usavršavanjem.