andy-hu-B85A8-GHjoI-unsplash_1625x1080

Zašto je CRM važan u komunikaciji sa klijentom?

Zašto je CRM važan u komunikaciji sa klijentom? Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) je suštinski alat za preduzeća koja žele da poboljšaju komunikaciju sa svojim klijentima. CRM je strategija koja uključuje upravljanje interakcijama sa klijentima radi pružanja pozitivnog iskustva i izgradnje dugoročnih odnosa. Efikasna komunikacija je ključna za uspeh svakog poslovanja, a CRM pomaže da […]