ISUE
— worked together during 2021

ISUE

www.izradasajtovauzice.com

Vrsta posla

ISUE-1

Brif klijenta

ISUE je prezentacioni sajt sa dizajnom i tehnologijama koje ova agencija trenutno koristi i zastupa. Sajt se koristi da se prikazu performanse i mogućnosti tehnologija koje ISUE donosi klijentima, odnosno da se predstavi poželjna brzina učitavnja, kvalitetan SEO, i uspešan dizajn kombinovan sa precizno definisanim kontentom.

Sadrzinski, ISUE je počeo fokusom na istoriju Užica. Fotografije su prikupljane kao arhivska građa u kombinaciji sa savremenim dizajnom. Cilj nam je bio da u sudaru arhivske građe i veoma umerenog korporativnog dizajna, dobijemo dizajn rešenje koje bi spojilo rad na performansama i tehnologijama sa fotografskom istorijom grada.

U okviru razvoja koncepcije sajta, ideje su se množile oko načina uklapanja vizuelnog identiteta baziranog na arhivskoj građi koji počinje da liči na sajt muzeja ili arhiva, sa komercijalnim potrebama digitalne agencije koja predstavlja svoje tehničke mogućnosti. Pri tom, u tehnoloskom smislu naše usluge izrade sajtova idu veoma daleko (od hosting usluga, izrade platformi i aplikacija, preko veb dizajna, do izrade marketinških strategija i brendiranja), i stoga je bitno pronaći prostor za prezentovanje svih pobrojanih usluga.

Potreba da se sve to komercijalno i napredno prikaze je veoma uspesno uklopljeno sa drugim slojem, koji je arhivski orijentisan. Da bi se rangiranje sajta dobro oblikovalo, kontent je morao da se sklopi sa prezentovanom istorijom grada. Jezgroviti opisi usluga koje ISUE nudi spajali su se sa fotografijama minulog vremena.

ISUE je rezultirao prezentacionim sajtom koji sadrži elemente inovativnog i neobičnog vizuelnog identiteta.

Naša metodologija

Implementacija sadržaja:
Sadržaj sajta je od samog početka bio determisan profilom poslovanja kojim se klijent bavi. Klijent je našem timu ukazao poverenje u kreiranju svog potrebnog sadržaja. Naš content writer je iskoristio svoje iskustvo i sadržaj koncipirao veoma jasno, direktno i marketinški orijentisano. Na taj način su sve delatnosti agencije jasno prikazane. Fotografije koje preovladavaju na sajtu zasnovane su na arhivskoj građi i vrlo su uspešno uklopljene sa pisanim sadržajem veb sajta.

Dizajn i razvoj:
Naš tim stručnih dizajnera je napravio jedinstven logo za potrebe klijenta. Boje koje su korišćene u njemu, odredile su boje koje će se prikazivati u celokupnom dizajnu veb sajta. Rešenje je trebao da bude jednostavno, ali pregledno i savršeno uklopljeno u celinu. Najvažnije je bilo, imajući u vidu da je ovo prezentacioni veb sajt, da se sve usluge klijenta prikažu uz akcentovanje misije i vizije. Jedinstvenosti dizajna doprinose i posebno dizajnirane ikonice koje se povezuju sa uslugama koje klijent pruža. Takođe smo ubacili i nekoliko box-ova sa hover efektom, putem kojih smo prezentovanje usluga učinili efektnijim. Imajući u vidu želju klijenta da kroz veb sajt poveže prošlost i sadašnjost, nešto što je prošlo sa nečim što treba da prati najsavremenije tokove u određenoj poslovnoj branši, celokupan dizajn je predstavljao veliki izazov.

SEO:
O važnosti dobre optimizacije suvišno je trošiti reči. Klijent je poverenje u potpunosti prepustio nama. Već kroz pisanje sadržaja, naš tim je započeo SEO integraciju, a daljim radom na veb sajtu, integracija se samo nadograđivala kroz etape njegove izrade. Dizajn i struktura veb sajta zadovoljavaju tehničke zahteve i standarde pretraživača, što je jako važno kako za SEO, tako i za prezentaciju klijentovih usluga. Veb sajt mora da bude prilagođen ljudima koji će ga posećivati. Naš tim je upravo to imao u vidu.

Potpuno responsivna finalna verzija:
Broj ljudi koji posećuje veb sajtove putem mobilnih telefona iz dana u dan je sve veći. Dizajnirali smo responsive verziju koja originalno prikazuje sve performanse koje ovaj veb sajt ima. Nakon puštanja live verzije sajta, naš tim je proverio sve aspekte responsivnih funkcionalnosti i korigovao ih.

ISUE-3

Rezultati

Kvalitetan sadržaj:
Prezentacioni veb sajtovi moraju posedovati transparentan i primamljiv sadržaj. Naš tim je to omogućio kombinacijom niza fotografija starog Užica i pisanog sadržaja koji prikazuje poslovnu orijentaciju klijenta. Fotografije i sadržaj su se zadovoljavajuće integrisali u jednu konzistentnu celinu. Vodili smo računa da sajt bude marketinški kvalitetan kako bi se pozicionirao na vrhu pretraživanja. Ovakvim sadržajem klijent će zasigurno steći lojalnu publiku, i privući nove korisnike, a ujedno povećati rangiranje uz pomoć visokokvalitetnih informacija koje se na veb sajtu mogu pronaći.

Jedinstven dizajn:
Veb sajt je vaš prozor u poslovni svet. Dobro osmišljen logo je znak da ste na dobrom putu. Nakon izrade logoa, vrlo je važan dizajn. Bitno je da vas on jasno izdvoji od konkurencije. Naš tim je klijentu kreirao jedinstven veb prikaz, estetski privlačan, sa jednostavnom navigacijom. Posebnu pažnju dali smo osmišljavanju specifičnih ikonica, sa kojima je prezentacija usluga koje klijent pruža postala još profesionalnija. Tu je i niz grafičkih elemenata, koje smo uklapali sa fontovima, slikama, bojama, vodeći pri tom računa o njihovom međusobnom odnosu. Kombinacijama prezentacionih elemenata sajt je postao kvalitetan, konzistentan i nadasve originalan. Sve ovo će našem klijentu zasigurno pomoći da poslovno napreduje.

Optimizovan sajt:
Našem klijentu je izvršena kvalitetna SEO optimizacija, sa pripremljenom SEO strategijom za budući period. Rezultat toga je odlično rangiranje na pretraživačima i otuda lako pronalaženje veb sajta.

Responsive verzija:
Složen dizajn za desktop, odnosno tablet verziju, treba preneti i na verziju za mobilni telefon. Ovde je posebno značajno zadržati performanse, vizuelne i tehničke karakteristike osnovnog dizajn rešenja i njegove implementacije. Naš tim je na ovaj zadatak veoma uspešno odgovorio i pronašao adekvatna rešenja. Veb sajt se vrlo brzo, bez zastoja i grešaka prikazuje na mobilnom telefonu, prikazujući pri tom sve ključne segmente prezentacije.

Radite sa nama

Zakažite sastanak ili konferencijski poziv
Sajt je zaštićen reCAPTCHA-om i na njemu se primenjuje Google politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge.
Sajt je zaštićen reCAPTCHA-om i na njemu se primenjuje Google politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge.