Lekovic-logo
— radili zajedno tokom 2021

Advokat Stefan Leković

www.advokatskakancelarijalekovic.rs

Vrsta posla

Brif klijenta

Advokatska kancelarija Leković Beograd, specijalizovana je za zastupanje klijenata u slučajevima iz oblasti prekršajnog prava, u izvršnim postupcima, u postupcima naknade štete, kao i za odbranu u krivičnim postupcima. Klijent je na vreme shvatio da mu je za pravilan razvoj poslovanja neophodna kavalitetna digitalna prezentacija, zbog čega je kontaktirao naš tim.
Advokataska kancelarija Leković se našoj agenciji obratila kako bi kroz kvalitetan veb-sajt, prezentovala sve advokatske usluge koje pruža i na taj način se istakla u očima potencijalnih klijenata. Za početak, klijentu smo dizajnirali jedinstven logo, čije smo boje kasnije koristili kroz ceo dizajn veb-sajta. Jedinstveni dizajn je upotpunjen ličnim fotografijama klijenta. Imajući u vidu da je ovaj veb-sajt prezentacioni, formirali smo nekoliko stranica, koje približavaju usluge našeg klijenta, njegovim potencijalnim klijentima. To smo olakšali i ubacivanjem 3D flip box-a na početnoj stranici. Lakšu manipulaciju kroz veb-sajt, omogućili smo time što smo u navigacioni meni ubacili drop-down meni. Vizuelni indetitet, pospešili smo kreiranjem brojnih animacija. Kako bi posetioci postali potencijalni klijenti, ubacili smo kontakt formu i niz sekcija koje pozivaju na akciju.

Naša metodologija

Izradi veb-prezentacije pristupili smo prateći sledeće korake u radu:
Jasan i stručan sadržaj:
Imajući u vidu da je celokupan kontent determinisan stručnom terminologijom, sadržaj za izradu veb-sajta dostavio je klijent. Nephodno je bilo postojeći sadržaj pravilno rasporediti, kako bi se poruka jasno prenela.
Dizajn:
Naš tim je za potrebe klijenta kreirao jedinstven logo, a njegov dizajn je bio osnova za dizajn celog veb-sajta. Veliki udeo na veb-sajtu čine fotografije klijenta i njegovih poslovnih saradnika. Neophodno je bilo ukratko prezentovati usluge koje klijent pruža, tako da je naš tim, primenio nekoliko produktivnih rešenja.
Optimizacija sajta:
Za veb-sajt smo izvršili kvalitetnu SEO optimizaciju, kako bi imao što bolju pozicioniranost i preglednost.
LIVE VERZIJA I FINALNI KOMENTARI:
Nakon puštanja live verzije, nastavili smo sa ispitivanjem funkcionalnih karakteristika veb-sajta, prikupljajući sve potrebne komentare i informacije.

Rezultati

Uspešno implementiranje stručnog sadržaja:
Naš klijent je veoma koncizno objasnio sve svoje usluge kroz kratke tekstove, a mi smo ih uspešno implementirali kroz ceo dizajn veb-sajta.
Funkcionalan dizajn:
Za potrebe našeg klijenta, u kreiranju dizajna, akcenat je bio istaći se od konkurencije i predstaviti se na jedinstven ali jednostavan način.To smo postigli kreirajući dizajn koji je kompatibilan sa logom klijenta, što doprinosi boljem izgledu i funkionalnosti veb-sajta. Postavljenjem velikog broja sekcija koje pozivaju na akciju, povećali smo broj kontakata koje klijent ostvaruje.
Uspešno izvršena optimizacija:
Broj posetilaca na veb-sajtu je izuzetno veliki, što ide u prilog ćinjenici da je SEO optimizacija izvršena veoma kvalitetno.
Responsivna verzija:
Kompatibilnost veb-sajta sa njegovim responsive verzijama, od izuzetne je važnosti za klijenta. Zato je naš tim omogućio kvalitetan prikaz veb prezentacije na svim uređajima.
Ovim projektom pomogli smo Advokatskoj kancelariji Leković, da se kvalitetno i koncizno predstavi na internetu, da se izdvoji od drugih sličnih, a smim tim i da poveća broj klijenata i saradnji koje će u budućnosti ostvariti.

Radite sa nama

Zakažite sastanak ili konferencijski poziv
Sajt je zaštićen reCAPTCHA-om i na njemu se primenjuje Google politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge.
Sajt je zaštićen reCAPTCHA-om i na njemu se primenjuje Google politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge.