Eparhija Žička - logo
— worked together during 2022

Eparhija Žička

zicka.rs

Vrsta posla

Brif klijenta

Na početku rada na novom sajtu Eparhije Žičke, bilo je neophodno ponuditi novo dizajn rešenje. Naši dizajneri su odlučili da ažuriranje izgleda sajta treba početi od podešavanja njegovih boja. Međutim, u skladu sa karakterom klijenta, boje smo morali da uklapamo u celinu koja zadržava neophodnu ozbiljnost, kombinovanu sa naznakama svečane atmosfere. Kao osnovu (re)dizajna sajta koristili smo stari logo Eparhije. Iz njega smo ekstrahovali crvenu boju (#a93125), koju smo naknadno iskoristili za horizontalno definisanje sekcija na celom sajtu.

Rad na funkcionalnostima sajta je bio dosta usmeren na koncipiranje bloga, jer je u ovom slučaju neophodno da blog jasno ukazuje na liturgijski ciklus u kome crkvena zajednica nalazi svoj smisao. Stoga je bilo neophodno izraditi kalendar koji bi posetiocu omogućavao da klikom na datum pristupi tekstu koji objašnjava istorijat, značenje i duhovno mesto pojedinačnog praznika. U radu na funkcionalnostima sajta, kalendar na blogu zauzeo je centralno mesto. On je morao biti modelovan i uklopljen u dvojezičnost sajta Eparhije.
Posebno dizajnirane ikonice za kategorije su bile novi izazov u oblasti dizajna. Osnovne kategorije prodavnice je bilo neophodno grafički jezgrovito i jednostavno predstaviti, a da pritom te ikonice ostanu vidljive i upečatljivo predstavljene na veoma malom prostoru koji zauzimaju.

Za svaku kategoriju proizvoda kreirali smo odgovarajuće landing stranice, što je omogućilo klijentu da svoje proizvode i njihovu željenu kategorizaciju adekvatno i precizno prikaze posetiocima. I ovde je bilo neophodno zadržati striktan balans između karakter aklijentovog rada i delovanja, i komercijalnih potreba koje izrada jedne internet prodavnice zahteva.
Stoga smo na početnu stranicu stavili sekcije koje pozivaju na kupovinu, a koje sadrže lepe slike crkvenih proizvoda kombinovane sa religijskim simbolima koji se na njima nalaze.
Responsive dizajn je bio poseban izazov jer je u njemu bilo neophodno iskristalisati dizajn rešenje koje se nalazi na desktopu. Implementacija tih rešenja zahtevala je veoma precizno pozicioniranje elemenata od kojih je responzivni prikaz sajta Eparhije sastavljen.

Naša metodologija

Imajući u vidu veoma specifične potrebe klijenta, koncept izrade web sajta podelili smo u sledeće korake:

PISANJE KONTENTA: Klijent nam je dostavio sav potreban tekst i fotografije. Stoga nije bilo nekog posebnog rada na izradi kontenta. Međutim, značajno je napomenuti da je povremeno tekstualni sadržaj morao biti modfikovan u svrhu izrade dizajn rešenja, koje je bilo osnova valjanog koncipiranja izrade ovog sajta.

DIZAJN I RAZVOJ: S obzirom da je klijent posedovao veoma autentičan logo, našim dizajnerima se otvorila mogućnost da koristeci njegovu osnovnu boju, horizontalno definišu header, glavni meni i elemente koji u kombinaciji slika i teksta pozivaju na kupovinu. Veliki deo na stranicama sajta čine fotografije klijentovih proizvoda, ali je prilikom dizajniranja sajta velika pažnja posvećena isticanju religioznog karaktera naznačemih proizvoda.

OPTIMIZACIJA SAJTA: Podešavanje SEO optimizacije izvedeno je u skladu sa potrebama sajta.

PUŠTANJE LIVE VERZIJE I FINALNI KOMENTARI: Nakon puštanja finalne verzije, prikupili smo komentare komentare od klijenta i skupili svu dokumentaciju koja precizno prikazuje kompletan istorijat projekta.

Rezultati

USPEŠNO KREIRANJE METODOLOGIJE RADA: Metodologija koju smo primenili prilikom izrade sajta je kombinacija analize, baziranje na izboru ključnih dizajn elemenata, i implementacija dizajn rešenja satkanog od pomenutih elemenata, koja se može grubo označiti kao sintetička. Razvoj funkcionalnosti sajta Eparhije, morao je počivati na preciznom izdvajanju osnovnih gradivnih elemenata vizuelnog identiteta sajta. Zadovoljstvo nam je bilo da posmatramo kako se oni spajaju u sekcije koje precizno oblikuju optimalne funkcionalnosti sajta.

JEDNOSTAVAN I EFEKTIVAN DIZAJN: Veb-sajt je (re)dizajniran tako da nudi informacije o kompletnoj ponudi klijenta, a da pritom proizlazi iz logoa klijenta koji se zasniva na veoma specifičnom grafičkom rešenju. Grafičko rešenje sajta je otuda kompatibilno sa logom klijenta, tačnije rečeno, raspored elemenata od kojih se sajt sastoji uslovljen je horizpntalnom podelom na sekcije koja je zasnovana na crvenoj boji koja se u logou nalazi.
Zbog uspešne podele sajta na sekcije, navigacija je jednostavna, a prikaz slika iz galerije proizvoda transparentan i jasan.

RESPONZIVNI SAJT: Sajt je zamišljen kao potpuno responsivan, a grafičko rešenje sajta je konzistentno prezentovano na uređajima različitih rezolucija.

USPEŠNO REALIZOVANA OPTIMIZACIJA: Naš tim je preciznim definisanjem parametara i faktora SEO-a, visoko pozicionirao ovaj veb-sat u rezultatima pretrage.

Rezultati predanog i preciznog rada na sajtu Eparhije Žičke, najvidljiviji su u preciznom predstavljanju pravoslavnih tematika i u nenametljivoj prezentaciji proizvoda koju jedan veb šop za pravoslavnu epahiju treba da sadrži. Navigacija kroz sajt je jednostavna i laka, jer je nastala preciznom analizom vizuelnih detalja, spojenom sa njihovim sklapanjem u sekcije koje jasno prikazuju crkvene teme i materijale

Radite sa nama

Zakažite sastanak ili konferencijski poziv
Sajt je zaštićen reCAPTCHA-om i na njemu se primenjuje Google politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge.
Sajt je zaštićen reCAPTCHA-om i na njemu se primenjuje Google politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge.