Kako će Web 3.0 uticati na digitalni marketing?

Ako se vratimo u prošlost, možemo videti da su se biznisi uvek oslanjali na kombinaciju reklama, odnosa sa javnošću i direktnog marketinga, kako bi stvorili svest o svojim proizvodima i uslugama koje pružaju. Međutim, dolaskom Web 3.0 (više o tome možete pročitati ovde), digitalni pejzaž se dramatično promenio.

Svi znamo za kolačiće treće strane i sve kontroverze oko njih, ali oni će uskoro biti uklonjeni iz vodećih internet pretraživača, što će B2B (Business-to-business) marketingu otežati ciljanje određene publike. Ovo se dešava zato što se ovi kolačići koriste za prikupljanje podataka o ponašanju ljudi na mreži. Prikupljene informacije se koriste za ciljano oglašavanje i druge marketinške svrhe. Bez ovih podataka, nama trgovcima će biti teže da razumemo publiku i isporučimo relevantan sadržaj.

Kako će Web 3.0 transformisati digitalni marketing?

Blokčejn tehnologijama, transparentnošću i privatnošću podataka, Web 3.0 u potpunosti menja industriju digitalnog marketinga.
Takođe daje trgovcima različite mogućnosti prilikom izgrade poverenja i konekcija. Vlasništvo nad podacima o sadržaju generisanom od strane korisnika i decentralizovani resursi su od suštinskog značaja za shvatanje pomenutih mogućnosti.
Evo samo nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju:
  • Digitalni marketing će biti otvoren za sadržaj koji generišu korisnici
  • Korisnici će posedovati svoje podatke i čuvati svoju privatnost
  • Virtuelne zajednice će dodatno evoluirati
  • Napredna iskustva će postati značajna
  • Digitalni marketing treba da koristi dApps (decentralizovane aplikacije)
  • Veštačka inteligencija i semantička mreža će preuzeti kontrolu
Digitalni marketing će biti otvoren za sadržaj koji generišu korisnici
U Web 3.0, korisnički generisani sadržaj postaje sve dragoceniji. Korisnici su neophodni u ovoj verziji zbog virtuelnih valuta, vlasništva nad njihovim sadržajem i zajedničkih pozicija na platformama.
Dakle, digitalni marketing će morati da se transformiše u skladu sa novonastalom situacijom. Ova verzija omogućava korisnicima da kreiraju svoje mreže sa bilo kojom vrstom uređaja. Kako bi dosegao više kupaca, digitalni marketing treba da iskoristi ovu priliku i integriše korisnike kao kreatore sadržaja u postojećoj igri.
Davanje većeg značaja sadržaju koji generišu korisnici će uspostaviti poverljiv i jedinstven odnos između marketinških stručnjaka i njihovih potencijalnih kupaca.
Korisnici će posedovati svoje podatke i čuvati svoju privatnost
Činjenica je da će korisnici biti autonomniji u Web 3.0. Vlasništvo nad ličnim podacima zavisiće od korisnika, a on će imati pravo da ih proda ili trguje sa njima.
Način na koji trgovci prikupljaju i čuvaju podatke korisnika mora da se promeni s obzirom na naznačene uslove. Osim toga, na targetiranje i personalizaciju će uticati i propisi o privatnosti.
Kako se trgovci upoznaju sa blokčejn tehnologijama, paralelno sa time moraju da pronađu rešenja za dobijanje podataka od korisnika bez kršenja privatnosti potrošača.
Virtuelne zajednice će dodatno evoluirati
Web 3.0 se fokusira na interakciju između korisnika i unapređuje vezu. Zbog toga će virtuelne zajednice biti sve značajnije kako se komunikacija i interakcija između pojedinaca budu povećavale.
Za digitalni marketing je ključno da bude prisutan u ovim zajednicama. Trgovci bi trebalo da uđu u komunikacijske kanale kako bi došli do ovih virtuelnih zajednica i pristupili potencijalnim kupcima.
Takođe, trebalo bi da imaju koristi od veštačke inteligencije i mašinskog učenja prilikom analiziranja obrazaca ovih zajednica.
Napredna iskustva će postati značajna
U doba Web-a 3.0, digitalni marketing mora da se fokusira na napredna korisnička iskustva poput interaktivnosti i 3D-a, jer je korisničko iskustvo najvažnija karakteristika ovog novog sveta.
Kupci žele da imaju nezaboravna i impresivna iskustva. Dakle, digitalni marketing treba da im ponudi ovo iskustvo kroz virtuelnu i proširenu realnost, takođe i kroz Metaverse. Virtuelna iskustva će povezati kupce sa brendom i doneti unaprediti tehnike razvoja brenda u industriji digitalnog marketinga.
Dakle, ono što će razlikovati vaš brend biće impresivno i napredno korisničko iskustvo unutar Web 3.0 sveta.
Saznajte više o digitalnom marketingu i Metaverse-u.
Digitalni marketing treba da koristi dApps (decentralizovane aplikacije)
Digitalni marketing bi trebalo da obuhvati dApps (decentralizovane aplikacije) umesto aplikacija u Web 3.0.
Pošto će centralizovane metode prikupljanja podataka biti u neskladu sa Web-om 3.0, trgovci se moraju fokusirati na kreiranje decentralizovanih aplikacija zasnovanih na blokčejn tehnologijama. DApps omogućavaju trgovcima da zaštite privatnost korisnika, izbegnu cenzuru i steknu gotovo neograničene mogućnosti razvoja.
Naime, jedna od značajnih transformacija u digitalnom marketingu biće dApps.
Veštačka inteligencija i semantička mreža će preuzeti vlast
Web 3 and digital marketing (2) - Finger of the AI hand
Web 3.0 će usmeriti digitalni marketing na efikasno korišćenje veštačke inteligencije i semantičke mreže, u veoma širokoj oblasti upotrebe. Kako bi targetirali publiku, marketinški stručnjaci će putem algoritama veštačke inteligencije, morati da koriste otvorene izvore podataka.

Shodno tome, digitalni marketing će kroz ove algoritme kreirati konzistentniji i personalizovaniji sadržaj za svoje potrošače.

Pored toga, semantička mreža pomaže digitalnom marketingu da se kreće u širokoj perspektivi. Na primer, korišćenjem semantičkog pristupa kreiranje sadržaja zasnovanog na čitavoj temi, detaljima će uhvatiti pretragu korisnika. Na taj način trgovci mogu bolje razumeti ponašanje potrošača i razviti efikasnije strategije.

Marširamo ka budućnosti u kojoj ljudi imaju apsolutnu moć i kontrolu nad svojim podacima i
privatnošću. Sve veći uticaj blokčejn sistema, veštačke inteligencije, mašinskog učenja, semantičkog web-a i tehnologija virtuelne realnosti, vode nas na ovo uzbudljivo putovanje.

Na kraju sve što možemo da kažemo je da se pripremite i naučite sve što treba da znate o Web 3.0, a kada dođe vreme, budite spremni da preuzmete potpunu odgovornost!