1-blog-What-is-SEM,-SEO,-PPC-and-CRO,-and-why-does-it-matter (Large)

Šta je SEM, SEO, PPC i CRO i zašto su oni važni?

U terminologiji veb dizajna poslednjih godina se pojavilo nekoliko akronima. Ako ne znamo njihova osnovna značenja, lako se možmo izgubiti u velikim slovima i nedovoljno transparentnim definicijama. Ove akronime verovatno redovno viđate. Na početku je važno napomenuti da SEM, SEO, PPC i CRO imaju zajednički cilj: postizanje poželjne vidljivosti na vebu i povećanje saobraćaja na vašem sajtu. U akronimima SEM I SEO, S označava Search, odnosno Pretraga, što nas direktno upućuje na vidljivost veb sajtova na pretraživačima i društvenim mrežama, odnosno na kvalitet veb pretrage. Hajde da brzo razmotrimo ove akronime, kako bismo vas korisno informisali o njihovom značenju i važnosti, i ujedno postavili neke osnovne definicije iza ovih akronima.

SEM

SEM (Marketing na pretraživačima – eng. Search Engine Marketing, Marketing on Search Engines) je kišobran termin kojim se uzimaju u obzir tehnike za poboljšanje vidljivosti entiteta, sajtova, kompanija ili osoba na pretraživačima. Stoga je SEM kombinacija marketinških tehnika kombinovana sa problematikama rangiranja na pretraživačima, a ne marketinška tehnika sama po sebi. SEM, dakle, uključuje SEO (optimizacija pretraživanja eng. Search Engine Optimization), PPC (plaćanje po kliku eng. Pay Per Click) i SMO (optimizacija društvenih medija eng. Social Media Optimization) i sve druge tehnike za optimizaciju veb stranica za pretraživače, kao i uslove za vidljivosti njenog sadržaja na društvenim mrežama.

Svrha SEO kampanje je da optimizuje sadržaj sajta koristeći različite ključne reči, što poboljšava njegovu vidljivost na pretraživačima. Cilj je postići što veći rang u organskim rezultatima pretraživača. Značajne prednosti ovde mogu biti spore, ali dugoročna visoka vidljivost organske pretrage je najefikasnije i najjeftinije sredstvo oglašavanja. Dobra SEO kampanja ne samo da će optimizovati vaš sadržaj pomoću ključnih reči, već će uključiti i analizu trendova pretrage i videti da li na sajtu postoje ključne reči sa niskom konkurentnošću koje se mogu zameniti znatno konkurentnijim rečima.

SEO

SEO (Search Engine Optimization) predstavlja skup tehnika čiji je zajednički cilj da obezbede vidljivost vašeg veb sajta. Uopšteno govoreći, „sadržaj je kralj“, što znači da marketing vašeg veb sajta treba da se zasniva na snažnom sadržaju. Dobar sadržaj često nije dovoljan, ali možete ga optimizovati da „zavede“ algoritme pretraživača kao što su Google, Yahoo, Bing, itd.

Smisao SEO kampanje je da optimizuje sadržaj sajta koristeći različite ključne reči, čime se poboljšava njegova vidljivost na pretraživačima. Cilj je postići najviši mogući rang u organskim rezultatima pretraživača. Značajniji benefiti ovde mogu biti spori, ali dugoročna visoka vidljivost organske pretrage je najefikasnije i najjeftinije sredstvo oglašavanja. Dobra SEO kampanja ne samo da će ključnim rečima optimizovati vaš sadržaj, već će takođe uključiti analizu trenda pretrage i videti da li na sajtu postoje ključne reči sa niskom konkurencijom koje se mogu zameniti rečima znatno više konkurentnosti.

2-blog-What-is-SEM,-SEO,-PPC-and-CRO,-and-why-does-it-matter (Large)

PPC

PPC (Pay Per Click) je još jedna tehnika veb marketinga i deo je SEA (oglašavanja na pretraživačima eng. Search Engine Advertising). Princip je jednostavan, vaša reklama se prikazuje nekom sajtu, pretraživačima, direktorijumima itd. Svaki put kada korisnik klikne na vaš oglas, vi svom domaćinu plaćate izvesnu sumu novca. Najpoznatiji je Google AdWords, ali tu su i Google Shopping, Bing oglasi i Facebook/Instagram oglasi. Pored njih postoji mnoštvo privatnih reklamnih agencija. CPC (cena po kliku eng. cost per click) se obično koristi za procenu cene klika tokom PPC kampanje. Alternativa PPC-u je cena za hiljadu prikaza (cost per thousand) gde plaćate za hiljadu pregleda vaših oglasa. Prihod za hiljadu prikaza može biti od pomoći prilikom poređenja prihoda ostvarenih preko različitih kanala oglašavanja.

The profitability of the PPC

Profitabilnost PPC-a meri se stopom konverzije. Konverzija može biti poziv, e-pošta, prijava za bilten, prodaja itd.

Prednost PPC-a je u tome što plaćate samo ako vaš oglas pokrene nekoga da klikne, i tako precizno kontrolišete svoj budžet. Takođe, ova metoda trenutno deluje, čim stavite oglas na mrežu, on generiše posete, a samim tim i potencijalne konverzije. Sa idealnom PPC podešavanjem, trebalo bi da imate informacije ne samo o prodaji, već i uvid u statistike te prodaje. Kada se pravilno podesi, možete uspostaviti tačnu cenu po akviziciji (cost per acquisition) za dolazeće kupce i znati koliko košta vas vaš kupac košta. Sve dok je vaš profit veći od CPA, možete u odnosu na potražnje za vašim proizvodima/uslugama, povećavati opseg svog poslovanja. Kao dugoročni bonus, kupci dobijeni PPC-om vam naknadno vraćaju uložen novac.

Nedostatak ovog načina oglašavanja je što vaš oglas postaje vidljiv samo ukoliko platite. Kada prestanete da plaćate oglas nestaje. Većina oglasa sa plaćanjem po kliku zasnovana je na sistemu aukcije. Stoga, cena po kliku ima tendenciju da se redovno povećava, što od vas zahteva da povećate budžet ili da budete manje vidljivi.

3-What-is-SEM,-SEO,-PPC-and-CRO,-and-why-does-it-matter (Large)

CRO

CRO (optimizacija stope konverzije eng. Conversion Rate Optimization) je proces stvaranja korisničkog iskustva koje će posetioce vašeg veb sajta konvertovati u pouzdane mušterije.

Konverzije se događaju na različitim mestima na vašem sajtu: na početnoj stranici, stranici sa tarifama, na vašem blogu i, naravno, na odredišnim stranicama. Možete precizno optimizovati sve procese konverzije. Stope konverzije na pravilno postavljenom sajtu mogu da se kreću između 0,5-6%. Mala povećanja CRO stopa mogu dovesti do velikog povećanja prodaje. Uzmimo primer sajta za e-trgovinu sa 20.000 dolara mesečnog prihoda koji obično ima stopu CRO-a od 1,4%. Povećanje ovog CRO-a na 1,7% povećalo bi mesečni prihod za 4.200 dolara sa istim brojem posetilaca.

CRO se često odnosi na optimizaciju odredišnih stranica i optimizaciju prodajnog levka. Često jednostavne promene poput promene izgleda stranice mogu da olakšaju posetiocima da pronađu vaše prodajne stranice. Možete da primenite naprednije tehnike da biste optimizovali putanju između početnog toka prodaje i smanjili curenje posetilaca.

Šta je dobra stopa konverzije?

CRO možemo definisati ili u pogledu stope generisanja potencijalnih kupaca (tipično za veb sajtove fokusirane na usluge), ili u pogledu zatvorene prodaje (tipično za e-trgovinu).

Kada sajt dostigne 6% konverzija, to jest, 6 potencijalnih klijenata na 100 jedinstvenih posetilaca, tada možemo smatrati da je efikasan. Sa takvim odnosom, da bi generisala 3000 potencijalnih klijenata mesečno, veb lokacija mora imati najmanje 50000 jedinstvenih posetilaca mesečno. Sa 10% stope konverzije, veb sajt je veoma efikasan, pošto generiše 10 kvalifikovanih zahteva na 100 posetilaca veb sajta.

Imajte na umu da je rad na optimizaciji stope konverzije stalan proces jer se ponašanje posetilaca i taktike optimizacije menjaju svaki dan. Optimizaciju stope konverzije poželjno je posmatrati u odnosu sa ostalim marketinškim metodama i strategijama.