1-blog-What-is-conversion-oriented-design (Large)

Šta je dizajn orijentisan ka konverziji (ili funkcionalni veb dizajn)?

Privlačenje korisnika je krajnji cilj svake delatnosti na internetu i kako vreme prolazi postaje sve dragoceniji. U današnje vreme, ljudi su preplavljeni gomilama informacija, i da bi doneli ispravne odluke žele bolje načine njihovog filtriranja. U ovom članku ćemo vam pokazati metode ubeđivanja korisnika da ostanu na vašem veb sajtu i preduzmu određenu akciju, kao i načine usmeravanja pažnje korisnika na važne elemente i aspekte vašeg sajta.

Dizajn snažno usredsređen na sadržaj (content-centric design) je ključan za podsticanje ljudi da se upišu u vaše mejl liste i da se pretplate na vaše usluge. Pročitajte članak koji direktno ukazuje na kvalitet vaših lidova. Ali, šta je zapravo dizajn usmeren na sadržaj? Jednostavno rečeno, to je dizajn čiji je cilj smanjenje broja izlaznih tačaka sa vaših odredišnih (landing) stranica, što dovodi do efikasnijeg konvertovanja posetioca u potencijalne klijente i klijenata u potencijalne kupce. Cilj odredišne stranice je uvek neki vid konverzije. Ona takođe može povećati broj konverzija.

U prvom delu ćemo proći kroz neke principe dizajna koji vam mogu pomoći da unapredite moć konverzije vašeg veb sajta i povećate broj vaših lidova.

Pravi izbori

Ako svrha odredišne stranice na vašem sajtu nije precizno definisana, vaš posetilac neće jasno razumeti šta nudite i to će ga dodatno zamarati. S druge strane, izbor proizvoda i/ili usuga mora biti raznovrsan, tako da posetilac ima veću slobodu izbora. 

Sadržaj sajta se otuda mora predstaviti precizno i jasno. Što je vaša navigacija intuitivnija, posetilac će se manje umarati i imaće više elana da procesuira vašu raznovrsnu ponudu.

Količnik pažnje (eng. Attention Ratio) je količnik linkova na odredišnoj stranici i ciljeva konverzije određene kampanje. Na vebu, osim nekoliko retkih izuzetaka, trebalo bi da imate samo jedan cilj po stranici. Što je veći odnos pažnje, veći je rizik od „gubljenja” korisnika.

Otuda i interes preusmeravanja vaših marketinških kampanja na personalizovane odredišne stranice, a ne na početnu stranicu vašeg sajta (na kojoj ima previše ometanja, a samim tim i visok količnik pažnje).

2-blog-What-is-conversion-oriented-design (Large)

Prilagođene odredišne stranice

Ono što pokušavate da postignete svojom odredišnom stranicom veoma će uticati na njen konačni dizajn i sadržaj. U zavisnosti od vašeg cilja, možete odabrati jednu od sledećih kategorija dizajna odredišne stranice:

Stranica za generisanje lidova – koristi se za prikupljanje ličnih podataka i uspostavljanje kontaktnih tačaka za stvaranje što više „lidova“ ili „prospekata“ za vaše poslovanje.

Odredišna stranica po kliku – ako želite da informišete postojeće lidove o vašem novom proizvodu ili ponudi, napravite vezu odredišne stranice sa mestom na kome se ponuda nalazi, što ima za cilj generisanje prodaje usmeravanjem na stranicu koja sadrži više informacija o vašem proizvodu. Iako je ovde imperativ da se razlikujete od konkurencije, moraćete da se pridržavate nekih opštih pravila kao što su:

  • Kontrast

Kontrast omogućava da se istakne važan element. Dodavanje crvenog dugmeta u pretežno belo okruženje učiniće ga vidljivijim. Kontrast se takođe može postići veličinom elementa. Veliki element u sredini okružen manjim elementima biće više istaknut. Ovo može izgledati očigledno i potpuno logično, ali prilikom dizajna stranice mnogi to zaboravljaju.

  • Koristite razmak

Razmaci se često zaboravljaju na Internetu. Sve veća upotreba mobilnog telefona povećava vrednost svakog piksela na ekranu. Svako želi svoj komad torte, a sav prostor na ekranu se mora iskoristiti za bombardovanje korisnika informacijama ili reklamama. Praznine vam omogućavaju da „udahnete svoju stranicu“, ali i olakšavaju čitanje. Ako želite da skrenete pažnju na neki element vaše stranice, samo dodajte malo prostora oko njega. Praznine (razmaci) i kontrasti omogućavaju nam bolju čitljivost stranice.

  • Distrakcija

Distrakcija je neprijatelj pažnje. Ako na vašoj stranici ima previše radnji, šanse da se konverzija izvrši se smanjuju. Na primer, u zavisnosti od konteksta, dugmad za deljenje mogu povećati distrakciju i izazvati efekat suprotan od željenog (odnosno povećati angažovanje korisnika u negativnom smislu).

  • Enkapsulacija

Enkapsulacija se sastoji od grupisanja važnih elemenata stranice u jedan okvir sa ciljem da se privuče pažnja posetilaca i uokvireni elementi učine vidljivijim. U vezi sa time, budite pažljivi kada pozicionirate svoje pozive na akciju (CTA – Call to action). Precizna CTA kopija koja je prilagođena ponudi će dovesti do efikasnije konverzije.

  • Kontinuitet

Slika je bolja od dugačkih govora. Da biste svoje posetioce odoveli tamo gde želite, ponekad ćete morati da ih uzmete za ruku. Hijerarhizacija elemenata na stranici omogućiće korisniku da konzumira vaš sadržaj u pravom smeru. Takođe možete da koristite strelice koje pomažu da za njih fiksirate oko korisnika. Zahvaljujući efektu superpozicije, strelicama i kontrastima, sadržaj se vizuelno sliva do dugmadi.

  • Društveni dokaz

Kao što eksperimenti pokazuju, ljudi će često pratiti šta drugi rade ili misle. Ovo se zove efekat bande i možete ga primeniti dok dizajnirate veb stranicu tako što ćete pokazati ljude koji su se ranije pretplatili/lajkovali/kupili i učinite sve to vidljivijim na društvenim mrežama.

3-blog-What-is-conversion-oriented-design (Large)

Sadržaj orijentisan na konverziju

Zajedno sa dizajnom orijentisanim na konverziju, sadržaj veb sajta pokreće vašu publiku terajući je da preduzme odgovarajuće akcije. Sadržaj je ruku pod ruku sa fantastičnim dizajnom vaših odredišnih stranica, veoma bitan za uspešan marketing. Evo nekoliko praktičnih trikova koji će vam pomoći da napravite dobar sadržaj za pisanje, privučete i zadržite posetioce.

Interaktivno pisanje

Veb pisanje takođe praktikuje umetnost ubeđivanja usvajanjem interaktivnog pisanja. Odnosno, pisanje koje navodi svog čitaoca-korisnika da preduzme određenu akciju. Da bismo ciljne grupe dalje uključili u odluku o kupovini ili članstvu, neophodno je, dakle, da budu u stanju da iskomuniciraju poruke sa visokim konverzacijskim potencijalom. Podsticajima orijentisanim na određene funkcije, zadovoljenjem potreba, rešavanjem problema, identifikacijom ili čak emocionalnim investiranjem, korisnike možemo nedvosmisleno pozvati da obogate svoje korisničko iskustvo.

Koristite moćne reči

Pisanje sadržaja orijentisanog na konverziju ne bi trebalo da zanemari emocionalnu komponentu koja je direktno povezana sa procesom donošenja odluka. Da biste oslikali živopisnu sliku svog proizvoda, koristite prave reči u odgovarajućem kontekstu. Tako možete izazvati željeni emocionalni odgovor, u skladu sa bilo kojim ciljem konverzije.

Važnost prvih pasusa

Ako želite da privučete pažnju posetilaca od samog početka, moraćete da sledite stil pisanja obrnute piramide (inverted-pyramid style of writing ) dajući najrelevantnije informacije od samog početka.

Pišite za učenike petog razreda

Morate eliminisati komplikovane reči iz svog sadržaja. Koristite žargon umereno, ali efikasno, nastojeći pritom da pokažete čitaocima da ste „jedan od njih“ i da razumete njihove probleme. Uopšteno govoreći, pokušajte da pišete za publiku od 13 godina koristeći kratke rečenice, kratke pasuse i fino podešene naslove. Imajte na umu da naslovi koji pitaju ostvaruju pet puta više klikova od naslova bez pitanja!

Zaključak

Dobar dizajn usredsređen na sadržaj je dizajn koji: ograničava smetnje, uverava, dosledan je i usmerava korisnika na cilj. I ako su ovi principi testirani i odobreni, ništa nije 100% predvidljivo, zato razmislite o testiranju AB promena na vašim odredišnim stranicama dok ne pronađete formulu dobro prilagođenu vašim poslovnim svrhama i ciljevima.

Funkcionalni veb dizajn

Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn  Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajnFunckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajnFunckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn

Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn

Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn

Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn Funckionalni veb dizajn, funckionalni veb dizajn, funkcionalni veb dizajn