Oslobodite moć ChatGPT-a: švajcarskog noža među online alatima za produktivnost!

Mdeus Solutions image-1-digital-brain_1619x1080

ChatGPT može pomoći ljudima da nauče nove stvari na veoma različite načine. Na primer, može delovati kao nastavnik engleskog jezika, tako što proverava greške u gramatici i pravopisu, pruža sinonime i daje primere njihove pravilne upotrebe. Takođe može delovati kao savetnik za odnose pružajući savete o komunikaciji, rešavanju problema i razrešavanju konflikata. Delujući kao oglašivač i generišući reklamne poruke na osnovu zadatih ključnih reči i fraza, ChatGPT vam takođe može pomoći da saznate više o novim tehnologijama i trendovima. Kao regruter ChatGPT vam čak može pomoći u poboljšaju vaše veštine i znanja, pregledajući prijave za posao, postavljajući pitanja i pružajući povratne informacije kandidatima.

Obradićemo sledeće korisne savete i trikove za ChatGPT:

    • Definisanje uloge ChatGPT-a
    • Lančano pokretanje
    • Prompts za tržišne eksperte
    • Prompts za dizajnere
    • Prompts za programere

Definisanje uloge ChatGPT-a

Linux Terminal: ChatGPT može delovati kao Linux Terminal i obavljati osnovne operacije sistema datoteka, kao što su kreiranje direktorijuma, prikazivanje fajlova i promena direktorijuma. Da biste koristili ChatGPT kao Linux Terminal, jednostavno možete upisati komande koje želite izvršiti, kao što su „ls“ za prikazivanje fajlova ili „mkdir“ za kreiranje novog direktorijuma. ChatGPT će zatim izvršiti komandu i prikazati vam rezultat.

Primer:

Korisnik: Šta se nalazi u mom direktorijumu?

ChatGPT: Da biste videli šta se nalazi u vašem direktorijumu, upišite komandu „ls“ i pritisnite Enter.

Intervjuer za određenu poziciju: ChatGPT može delovati kao intervjuer za poziciju i postavljati niz pitanja kako bi se odredila odgovarajućost osobe za određenu ulogu. Da biste koristili Chat GPT kao intervjuera, jednostavno mu možete tražiti da započne intervju i pružite pitanja koja želite da postavi. ChatGPT će zatim postavljati pitanja i davati odgovore kako bi vam pomogao da procenite kandidata.

Primer:

Korisnik: Možete li mi pomoći sa intervjuom za posao?

ChatGPT: Naravno! Da bismo započeli intervju, pitajte me da započnem, a zatim mi pružite pitanja koja želite da postavim.

JavaScript konzola: ChatGPT može delovati kao JavaScript konzola i izvršavati JavaScript kod i vraćati rezultate. Da biste koristili ChatGPT kao konzolu, jednostavno možete upisati JavaScript kod koji želite da izvršite, kao što je „console.log(‘Hello, world!’)“, a Chat GPT će izvršiti kod i prikazati vam rezultat.

Primer:

Korisnik: Kako da izvršim JavaScript kod?

ChatGPT: Da biste izvršili JavaScript kod, jednostavno upišite kod koji želite da izvršite i pritisnite Enter. Na primer, možete upisati „console.log(‘Hello, world!’)“ i a ću izvršiti kod i vratiti rezultat.

Excel tabela: ChatGPT može delovati kao Excel tabela i izvršavati aritmetičke operacije kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Da biste koristili ChatGPT kao Excel tabelu, možete uneti numeričke podatke i zatražiti od nje da izvrši željenu operaciju.

Primer:

Korisnik: Koliko je 5 + 3?

Chat GPT: 5 + 3 iznosi 8.

Nastavnik engleskog: ChatGPT može delovati kao engleski nastavnik i proveravati greške u gramatici i pravopisu, pružati sinonime i davati primere ispravne upotrebe. Da biste koristili ChatGPT kao engleskog nastavnika, možete uneti tekst koji želite da proverite i zatražiti od njega da ga pregleda.

Primer:

Korisnik: Možete li mi proveriti ovu rečenicu? „I are going to the store.“

ChatGPT: Tačna rečenica treba da glasi „I am going to the store.“ Možete poboljšati svoju rečenicu tako što ćete promeniti „are“ u „am“.

Provera lagijata: ChatGPT može djelovati kao proverivač plagijarizma i upoređivati dat tekst sa bazom postojećih tekstova kako bi provjerio sličnosti. Da biste koristili ChatGPT za proveru plagijarizma, možete unijeti tekst koji želite proveriti i tražiti od njega da ga uporedi sa bazom postojećih tekstova.

Primer:

Korisnik: Možete li provjeriti da li je ovaj tekst plagiran? „Mačka je sedela na prostirci.“

ChatGPT: Tekst „Mačka je sedela na prostirci“ nije plagiran jer je to uobičajena fraza koja se koristi u mnogim kontekstima i nije jedinstvena ni za jedan određeni izvor.

Kreator oglasa: ChatGPT može da se koristi kao kreator oglasa i generiše tekst oglasa na osnovu unetih ključnih reči i fraza. Da biste koristili ChatGPT kao kreator oglasa, možete uneti ključne reči i fraze koje želite da ciljate i zatražiti od njega da generiše tekst oglasa.

Primer:

Korisnik: Možete li mi pomoći da napišem oglas za moj novi proizvod?

ChatGPT: Naravno! Molimo vas da mi navedete ključne reči i fraze koje želite da ciljate.

Savetnik za međuljudske odnose: ChatGPT može da deluje kao trener za veze i da pruži savete o komunikaciji, rešavanju problema i razrešenju sukoba. Da biste koristili ChatGPT kao trenera međuljudskih  odnosa, možete opisati svoju situaciju i zatražiti savet.

Primer:

Korisnik: Možete li mi pomoći u vezi sa problemom u vezi?

ChatGPT: Naravno! Molim vas opišite svoju situaciju i pružiću vam neke savete o tome kako pristupiti rešavanju problema.

Regruter: ChatGPT može delovati kao regruter i prebirati prijave za posao, postavljati pitanja i pružati povratne informacije kandidatima. Da biste koristili ChatGPT kao regrutera, možete uneti zahteve za posao i zatražiti od njega da pregleda prijave i pruži povratne informacije kandidatima.

Primer:

Korisnik: Možete li mi pomoći da pregledam prijave za novu poziciju?

ChatGPT: Naravno! Molimo vas da mi pružite zahteve za posao, a ja ću pregledati prijave i pružiti povratne informacije kandidatima.

Lančani prompt-ovi

Recimo da treba da napišete članak o nekoj temi, uzmimo za primjer temu: ChatGPT, i pružite mu nekoliko smernica kao što su:

– prvo mi dajte nacrt, koji se sastoji od naslova, uvoda i nekoliko podnaslova.
– sada napišite 5 različitih podnaslova.
– dodajte 5 ključnih reči za svaki podnaslov.

ChatGPT će vam pružiti sve što ste tražili, kao odgovor:

Naslov: Upoznajte ChatGPT – Vašeg ličnog AI asistenta 

Uvod: Da li ste ikada želeli ličnog asistenta koji vam može pomoći sa svim odgovorima na vaša pitanja do organizovanja vašeg rasporeda? Pa, sada ga možete imati! Upoznajte ChatGPT, asistenta pokrenutog veštačkom inteligencijom, koji može gotovo sve. Pročitajte dalje da saznate više o ChatGPT-u i kako on može olakšati vaš život.

Kada dodate sedeću komandu, ChatGPT će automatski uzeti u obzir prethodni odgovor i pružiti vam sledeći zahev:

image-2-ChatGPT-conversation-sample-1

Proučavajući sposobnosti ChatGPT-a, možemo steći uvid u to kako se AI i mašinsko učenje mogu koristiti da bi se stvorile personalizovanije i efikasnije interakcije između ljudi i mašina. Pored toga, ChatGPT pokazuje potencijal automatizacije u oslobađanju ljudskih resursa za zadatke višeg nivoa, što nam omogućava fokusiranje na kreativnost, inovacije i rešavanje problema. Ukratko, ChatGPT je revolucionarni chatbot koji ima potencijal da promeni način na koji interagujemo sa tehnologijom. Preuzimajući više uloga i pružajući personalizovane, konverzacijske interakcije, ChatGPT pruža uvid u budućnost interakcija pokretanih AI-jem.

Podsticaji za tržišne eksperte

Tržišni stručnjaci mogu koristiti ChatGPT da bi pružili bolju podršku korisnicima i unapredili svoje marketinške strategije. Evo nekoliko razloga zašto bi tržišni stručnjaci trebali koristiti ChatGPT:

Personalizovana korisnička podrška: ChatGPT može pružiti personalizovanu korisničku podršku, odgovarajući na njihove upite korisnika u realnom vremenu. Može obrađivati veliki broj upita istovremeno, omogućavajući tržišnim stručnjacima da pruže izuzetnu korisničku uslugu u većem obimu.

Generisanje potencijalnih kupaca: ChatGPT se može koristiti za generisanje potencijalnih kupaca, angažovanjem potencijalnih kupaca, kao i vođenjem kroz prodajni levak. Takođe može pomoći u kvalifikaciji potencijalnih kupaca postavljanjem relevantnih pitanja i pružanjem personalizovanih preporuka.

Dostupnost 24/7: ChatGPT je dostupan 24/7, što znači da korisnici mogu stupiti u kontakt sa brendom i van radnog vremena. To može pomoći u poboljšanju zadovoljstva korisnika i generisanju većeg broja potencijalnih kupaca.

Efikasan u smislu troškova: ChatGPT može pomoći u smanjenju troškova korisničke podrške automatizacijom ponavljajućih zadataka i pružanjem opcija za samousluživanje. Takođe može pomoći u smanjenju vremena odgovora, što može dovesti do povećanog zadovoljstva korisnika i većih konverzija.

Uvidi i analitika: ChatGPT može pružiti dragocene uvide i analitiku o ponašanju korisnika, preferencijama i problemima. To može pomoći tržišnim stručnjacima u unapređenju njihovih marketinških strategija i kreiranju personalizovanih kampanja.

U zaključku, ChatGPT može pomoći tržišnim stručnjacima u pružanju bolje korisničke podrške, generisanju potencijalnih kupaca, poboljšanju zadovoljstva korisnika i smanjenju troškova. Sa svojom sposobnošću razumevanja prirodnog jezika i pružanja personalizovanih odgovora, ChatGPT može biti neprocenjiv alat za tržišne stručnjake koji žele da unaprede svoje marketinške strategije i angažman korisnika.

Evo nekoliko primera:

Možete li mi dati neke ideje za blog postove o [temi]?

Primer odgovora: „Naravno, evo nekoliko ideja za blog postove vezane za [temu]: 1) Top 10 [Tema] trendova za praćenje u [godini], 2) Kako [Tema] utiče na [Industrija] i šta treba da znate, 3) [Broj] razloga zašto je [Tema] sada važnija nego ikad za [Publika].“

Kako mogu dobiti visokokvalitetne povratne linkove da bih povećao SEO [naziva web stranice]?

Primer odgovora: „Postoji nekoliko načina da dobijete visokokvalitetne povratne linkove za svoju web stranicu, uključujući: 1) Kreiranje vrednog sadržaja koji će drugi sajtovi hteti da linkuju, 2) Kontaktiranje drugih sajtova u vašoj industriji i ponuda da pišete gostujuće postove ili doprinosite njihovom sadržaju, 3) Učešće u forumima ili Q&A sajtovima vaše industrije i uključivanje linka natrag na vašu web stranicu u vašim odgovorima, 4) Upotreba online direktorijuma ili poslovnih listova koji vam omogućuju da uključite link natrag na vašu web stranicu, 5) Kreiranje deljivih infografika ili vizuelnog sadržaja koji se mogu ugraditi na druge sajtove sa linkom natrag na vaš sajt.“

Podsticaji za dizajnere

Dizajneri mogu koristiti ChatGPT za pojednostavljenje procesa dizajna i poboljšanje krajnjeg dizajnerskog proizvoda. ChatGPT može pomoći dizajnerima u generisanju inspiracije za dizajn, davanju povratnih informacija, istraživanju, automatizaciji zadataka i olakšavanju saradnje. Sa svojom sposobnošću da razume prirodni jezik i pruža personalizovane odgovore, ChatGPT može biti neprocenjiv alat za dizajnere koji žele da pojednostave svoj proces dizajna i poboljšaju krajnji dizajnerski proizvod.

Evo nekih primera:

Generiši primere zahteva za UI dizajn za mobilnu aplikaciju.

Primer odgovora: „Naravno, evo nekih zahteva za UI dizajn koje treba uzeti u obzir pri dizajniranju mobilne aplikacije:

1) Koristite jasne i kratke oznake za navigacione dugmice i menije,

2) Držite dizajn jednostavnim i preglednim kako bi se izbeglo preopterećenje korisnika,

3) Obezbedite da su dugmad i klikabilni elementi laki za dodirivanje prstom,

4) Koristite dosledne boje, fontove i elemente dizajna u celoj aplikaciji,

5) Uključite vizuelne pokazatelje poput animacija ili traka napretka kako bi pomogli korisniku da se kreće kroz aplikaciju.“

Kako mogu dizajnirati veb stranicu advokatske kancelarije na način koji prenosi poverenje i autoritet?

Primer odgovora: „Da biste dizajnirali veb stranicu advokatske kancelarije koja prenosi poverenje i autoritet, razmislite o sledećim elementima dizajna:

1) Koristite čist i profesionalan dizajn sa šemom boja koja je u skladu sa brendiranjem advokatske kancelarije,

2) Uključite iskaze zadovoljstva prethodnih klijenata kako bi prikazali uspehe advokatske kancelarije,

3) Koristite visokokvalitetne slike kancelarije, članova tima i ranijih slučajeva kako bi preneli osećaj profesionalizma i iskustva,

4) Obezbedite da je veb stranica laka za navigaciju i da su kontakt informacije lako dostupne,

5) Razmotrite korišćenje pravnih oznaka ili sertifikata kako biste ojačali verodostojnost advokatske kancelarije.“

Podsticaji za programere

Programeri mogu koristiti ChatGPT da poboljšaju svoj proces razvoja i učine svoj rad efikasnijim. ChatGPT može pomoći programerima u poboljšanju kvaliteta koda, procesu otklanjanja grešaka, dokumentaciji, upravljanju projektima i podršci zajednice. Zahvaljujući svojoj sposobnosti razumevanja prirodnog jezika i pružanju personalizovanih odgovora, ChatGPT može biti neprocenjiv alat za programere koji žele da poboljšaju svoj proces razvoja i učine svoj rad efikasnijim.

Evo jednog primera:

Razvijte arhitekturu i kod za <opis> veb sajt sa JavaScriptom.

Objašnjenje: Ovaj zadatak traži pomoć u razvijanju arhitekture i koda veb sajta uz korišćenje JavaScripta. Programer treba da razume klijentove zahteve i izgradi sajt u skladu sa tim.

Primer: Razvijte arhitekturu i kod za e-trgovinski veb sajt koji omogućava kupcima da dodaju artikle u korpu i izvrše kupovinu koristeći JavaScript.

Pomozi mi da pronađem greške u sledećem kodu <nalepite kod ispod>.

Objašnjenje: Ovaj zadatak traži pregled koda. Programer treba da analizira kod i identifikuje eventualne greške ili potencijalne probleme.

Primer: Pomozite mi da pronađem greške u sledećem kodu koji treba da sortira niz u rastućem redosledu:

image-2-ChatGPT-conversation-sample-2

Želim da implementiram lepljiv header na mom sajtu. Možete li mi dati kod koristeći CSS i JavaScript?

Objašnjenje: Ova naredba zahteva od programera da koristi i CSS i JavaScript da bi implementirao lepljivi header na veb sajtu. Header bi trebao ostati vidljiv na vrhu stranice čak i kada korisnik skroluje nadole.

Primer: Želim da implementiram lepljivi header na mom blog sajtu koristeći CSS i JavaScript, kako bi čitaoci mogli lako da se kreću.

Molim vas da nastavite da pišete ovaj kod za JavaScript <post code below>.

Objašnjenje: Ova naredba traži pomoć u pisanju koda u JavaScript-u. Programer treba da nastavi sa pisanjem koda od mesta gde je klijent stao.

Primer: Molim vas da nastavite sa pisanjem ovog koda u JavaScript-u koji će uzeti korisnikov unos broja i prikazati da li je paran ili neparan:

ChatGPT je model veštačke inteligencije za obradu prirodnog jezika koji revolucionira način na koji ljudi komuniciraju sa mašinama. U svom korenu, ChatGPT je virtuelni asistent koji može pomoći u različitim zadacima. Na primjer, ako vam je teško napisati blog post, možete uneti temu i pitati ChatGPT za ideje. Ako treba provjeriti gramatiku, možete uneti rečenicu i ChatGPT će je proveriti za vas. Ako je potrebno generisati oglašavanje za novi proizvod, možete uneti ključne reči i fraze, a ChatGPT će generisati oglašavanje za vas.