faq

Najpopularnija pitanja

Nema dobrog odgovora bez kvalitetno formulisanog pitanja. Stoga vam izdvajamo pitanja koja nam naše mušterije najčešće postavljaju.

FAQS

FAQS

FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, FAQS, 

Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it,

websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know,

Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want

to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites,

everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to

know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, Mdeus, it, websites, everything you want to know, 

 

Koliko će izrada veb sajt da me košta?

U Mdeus-u cena se formira u skladu sa osnovnim faktorima izrade veb sajta, platforme ili aplikacije. Ona zavisi od broja stranica, od toga da li vi sami radite dizajn ili kontent, količine vremena koja je potrebna da se vaša dizajn rešenja modifikuju ili da se kontent prilagodi vašim potrebama, broja funkcionalnosti, od toga da li se radi o prodavnici (ili samo informativnom sajtu, ili možda blogu) itd. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas ili pogledajte pakete usuga na našem veb sajtu.

Da li postoji mogućnost popusta ako koristim više vaših usluga?

U Mdeusu ne formiramo cene na osnovu količine usuga koje treba da vam dostavimo, već se trudimo da kvalitetno definišemo pakete naših usluga i precizno odredimo njihove cene. Za više informacija pogledajte na našem sajtu pakete usluga koje smo specijalno izradili za vas.

Zašto mi je potreban veb sajt?

Još uvek postoji veliki broj malih preduzeća čiji vlasnici veruju da njihov posao ne može da ima nikakve koristi od veb sajta. Stoga je veoma bitno uveriti ih da izrada veb sajt nije još samo jedan nepotreban trošak, da potencijalni kupci ne razmišljaju na taj način i da veb sajt otvara široku lepezu plasiranja njihovih proizvoda. Izdvajamo nekoliko osnovnih razloga koji ukazuju na neophodnost izrade veb sajta: kredibilitet, ušteda novca, pristupačnost klijentima, preciznija izrada marketing strategije, ušteda vašeg vremena i širi opseg delovanja na tržištu. Takođe je značajno istaći da sajt treba da reflektuje aktuelna dizajn rešenja i da bude koncipiran u skladu sa najsavremeniji veb tehnologijama.

Koliko vremena je potrebno da se veb sajt izradi?

Za izradu veb sajta potrebno je najmanje dve do tri radne nedelje. Količina vremena raste u skladu sa specifičnostima i složenostima vaših zahteva. Stoga je potrebno da pre uspostavljanja kontakta sa nama detaljno osmislite osnovne funkcionalnosti i steknete neke osnovne uvide u vizuelni identitet vašeg budućeg veb sajta. Kada s edetaljno upoznamo sa vašim biznis modelom, definisaćemo rokove kao vremenski okvir strategije izrade ili redizajna vašeg sajta.

Ko kreira sadržaj za veb sajt?

Osnova svakog uspešnog veb sajta je dobar sadržaj. Kreiranje sadržaja je polazna tačka za svaku uspešnu veb stranu i stoga gradi lojalnu publiku, inspiriše korisnike i povećava rangiranje. Razmenom visokokvalitetnih relevantnih informacija približavamo se zadovoljenju naših poslovnih ciljeva. Uz pomoć kvalitetnog sadržaja na sajtu formirate svoje ciljne grupe korisnika i utičete na ponašanje mušterija koje oblikuju vaš brend, što ujedno povecava i intenzivira interakcije između kupaca i parametara vašeg proizvoda.

Kako da se izdvojim iz konkurencije?

Znati kako da se izdvojite od konkurencije je osnov uspeh svake kompanije. Taj koncept je lako razumljiv, ali njegova primena u praksi sadrži mnoge poteškoće. Kompanije koje napreduju i opstaju na tržištu moraju biti jedinstvene, u suprotnom neće moći da izdrže pritisak konkurencije i veoma brzo će nestati. Otuda je konstantan rad na izdvajanju iz konkurencije neophodan za vaše uspešno poslovanje. Vaše delovanje mora biti jedinstveno. Postavite obavezno sebi pitanje: Šta moju kompaniju (posao) čini jedinstvenom?

Ko izrađuje fotografije i video materijal?

Fotografije i video materijali za vaš veb sajt mogu se dobiti na nekoliko načina. Možete pozvati profesionalnog fotografa da kroz niz fotografija prikaže najbitnije aspekte vašeg poslovanja i vaših proizvoda. Fotografije se mogu naći širom interneta na sajtovima koji su specijalizovani za distribuciju sadržaja pogodnih za uklapanje u vaš veb sajt. Ponekad se ova dva pristupa mogu kombinovati. Sa videom je situacija malo komplikvanija, pošto video uključuje editing i pošto je izrada dobrog videa često komplikovaniji proces od izrade i pronalaženja fotografskog materijala za vaš veb sajt. Napomena: Ukoliko niste sigurni u vizuelni identitet vašeg sajta, obavezno kontaktirajte nekoga ko se time profesionalno bavi.

Da li učestvujem prilikom izrade dizajna za veb sajt?

Kada pokrećete svoj samostalni biznis, jedan od prvih i najtežih zadataka je koncipiranje i izrada veb sajta. Dobar veb sajt ne možete samo da poručite i platite. Potrebno je da aktivno učestvujete u svakoj fazi njegove izrade, da sa nama podelite svoje utiske o dizajn rešenjima i da steknete jasan uvid u kompatibilnost svog veb sajta sa vašim poslovnim modelom. Vi ste kao naručilac bita karika u ovom kreativnom procesu. Zato postoji puno stvari o kojima je neophodno da donesete odluku pre same izrade web sajta. Pokušajte da izgradite svest o dinamici vizuelnog identiteta koji je veoma bitna komponenta vašeg veb sajta.

 

Šta su recenzije?

Recenzija predstavlja težnju da se poređenjem raznih rukopisa starih pisaca uspostavi najbolji i najpotpuniji tekst koji prikazuje delo nekog pisca. Na veb sajtu, recenzije predstavljaju prikaze funkcionalnosti određene firme, kvaliteta pruženih usluga i opšti utisak saradnje sa pojedincem ili kompanijom koju veb sajt prezentuje. Recenzije donose mnogo benefita od kojih su mogu izdvojiti sledeće: recenzije su siguran pokazatelj verodostojnosti i relevantnosti vašeg sajta ili firme, kroz njih dobijate potvrdu o vašem adekvatnom poslovanju koju zatim možete koristiti u marketinške svrhe i donose bolji i intenzivniju svest o greškama koje je potrebno blagovremeno ispraviti. Možemo zaključiti da vam valjane recenzije pružaju detaljniji uvid u vaše poslovanje. One takođe poboljšavaju vidljivost vašeg poslovanja na Internetu. Recenzije su takođe prepoznate kao trend koji pokazuje jaku vezu između pretrage na mobilnim uređajima i SEO optimizacije sajta i daju vam jasnu ideju o uspehu vaše firme.

Šta je SEO i kako privući klijente?

SEO predstavlja skraćenicu za Search Engine Optimisation, što u prevodu znači optimizacija veb sajta za pretraživače. Optimizacija je prilagođavanje vašeg sajta, njegovog dizajna i sadržaja, sa ciljem da se postigne što bolja pozicija prilikom pretrage po relevantnim ključnim rečima. Ključne reči su reči ili fraze koje se biraju za opis određenog proizvoda ili usluge, i predstavljaju najvažniji aspekat rada na faktorima rangiranja. One predstavljaju osnovu dobre optimizacije pretraživanja. Rezultat adekvatnog rada na faktorima pretraživanja je povećanje broja kvalitetnih poseta vašoj internet stranici. SEO je proces koji se sastoji iz nekoliko različitih aktivnosti: tehnički SEO, onsite SEO, offsite SEO i lokalni SEO. Svaka aktivnost sadrži bitne aspekte o kojima bi trebalo zasebno razmišljati.

Posle koliko vremena se primete rezultati SEO-a?

Rangiranje je veoma važno, ali ne treba da se preterano fokusirate na SEO metrike SEO metrike su dejta tačke ili indikatori koje treba pratiti i nadgledati da bi se precizno izmerio učinak kampanje i održavala zdrava, optimizovana veb stanica. Rad na analizama metrika treba da prepustite stručnjacima. Zahtevajte samo povremeni uvid u konstantnost napretka vaše SEO kampanje. Još jedna stvar je ovde veoma bitna. Naime, pitanje: “Posle koliko vremena se primete rezultati SEO-a?”, u stvari glasi: “Posle koliko vremena ću biti prvi na rangiranju?” Potrebno je da vam postane jasno da insistiranjem na ovakvim pitanjima pokazujete nerazumevanje nekih poželjnih razlika između proizvoda i prihoda, što može izazvati ozbiljne probleme prilikom formiranja prezentacionih i prodajnih strategija. Rangiranje je proizvod koji je često emotivno zadovoljavajuć, ali ne vredi mnogo ako ne generiše prodaju i povećava broj (potencijalnih) klijenata. Stoga SEO mora biti izgrađen u skladu sa prirodom vašeg proizvoda.

Šta su ključne reči?

Ključne reči su reči ili fraze koje se biraju za opis određenog proizvoda ili usluge, i predstavljaju najvažniji aspekat rada na faktorima rangiranja. To su reči koje korisnici unose u pretraživač prilikom pretrage. Pored njih postoji nekolicina faktora rangiranja kao što su: kvalitet sadržaja (algoritmi pretrage prioritet daju najpouzdanijim izvorima), kontekst i podešavanja (informacije o korisniku pomažu da Google prikaže najkorisnije i najrelevantnije rezultate), relevantnost veb stranica (algoritmi određuju da li stranice sadrže informacije relevantne upitu korisnika), upotrebljivost veb stranica (Google procenjuje da li su stranice jednostavne za upotrebu) i drugi. Pošto je kreiranje i optimizacija sadržaja bazirana na ključnim rečima, možemo zaključiti da je izbor ključnih reči temlje uspešne on-page SEO strategije.

Da li moram da imam svoj domen i kako kupiti hosting?

Potrebno je prvo precizno definisati ova dva pojma. Veb hosting je tip internet hostinga i predstavlja prostor na serveru koji se “iznajmljuje” fizičkim licima i organizacijama, čime im se omogućava da naprave svoj veb sajt i postanu vidljivi na globalnoj mreži. Obično postoje kompanije koje prostor na svom serveru daju klijentima na korišćenje. Hosting, u najopštijem simislu, je usluga preko koje se obezbeđuju resursi za skladištenje sadržaja i održavanje jedne ili više veb lokacija i povezanih usuga. Sa druge strane, domen predstavlja adresu na Internetu. Adresu koja se nalazi pod kontrolom određene organizacije ili pojedinca. Domen može sadržati ime vaše firme/organizacije ili naziv vaše aktivnosti. Za usluge hostinga preporučujemo vam sledeće organizacije:

https://mdeushosting.com/

https://mint.rs/web-hosting/shared-hosting/

https://hidora.io/

https://www.cloudways.com/en/

Kakve fotografije treba da budu da bi se sajt brže učitavao?

Ekstenzija fajla je sufiksni dodatak na ime fajla i omogućava operativnom sistemu da prepozna u kom se programu on otvara. Najčešce ekstenzije vizuelnih fajlova na veb stranici su .jpg, .svg, .png i .gif. Dobra osobina png fajlova mogu biti 5 do 25% manje veličine nego gif-ovi. Png fajl omogućava transparentnost i njeno regulisanje (osobina opacity), ali mana im je što za razliku od gif-a ne mogu biti animirane. Png slike se ne koriste za prikazivanje fotografija, jer će slika biti nekoliko puta veća od identične u jpg/jpeg formatu. Pitate se: Zašto je sve ovo bitno? Bitno je iz prostog razloga što dobar rad sa slikama (sa vizuelnim materijalom) može da značajno ubrza učitavanje vašeg veb sajta.

Da li je marketing bitan?

Marketing je koncepcija poslovanja usmerena prema kupcima i predstavlja osnovu procesa implementacije i razvoja svakog uspešnog biznis modela. Pošto uspešnost vašeg poslovanja zavisi od toga kako ga prezentujete ljudima, možemo zaključiti da se uspešan marketing ogleda u kvalitetu veb sajta i da se veb sajt može tretirati kao faza u implementaciji marketinške kampanje. Praćenje potreba na tržištu i koncipiranje načina zadovoljenja tih potreba osnova su uspešnog koncipiranja sadržaja vašeg veb sajta.

Da li moram da imam društvene mreže i koliko su one važne za moje poslovanje?

Uticaj koji društvene mreže mogu imati na poboljšanje vašeg poslovanja konstantno o raste. Više od ⅓ potrošača iz celog sveta će se o vašem proizvodu ili brendu informisati upravo na društvenim mrežama. Kompanije koje nisu dovoljno aktivne na društvenim mrežama su u velikom zaostatku u odnosu na konkurenciju koja ih permanentno koristi za promovisanje proizvoda i usluga.Sve u svemu, društvene mreže su idealno mesto za građenje reputacije, klikovima vode do bolje pozicije na Googlu, na njima je moguće velika i rizična ulaganja zameniti agilnim marketingom (podrazumeva ulaganje u mali sadržaj i njegovo brzo testiranje što omogućava da publika reaguje na određene promene proizvoda), održavanje konstantnog odnosa sa publikom, praćenje konkurencije i potraga za novim kandidatima.